วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำเชื่อมประโยค (Connectives)

English learning magazine in Germany

คำเชื่อมประโยคมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน
แต่เราควรจะเริ่มจากคำเชื่อมที่พบเห็นได้ทั่วๆไป
"และ", "หรือ", "กว่า", "เช่น", ....


1.    ..............    and     ..............
                          or

       หน้าและหลัง and / or จะเป็นคำชนิดเดียวกัน
       เช่น      N  N  N  and  N      ->    The stationery are things such as pen, pencil, ruler and paper.
                  adj adj adj and adj    ->    He is dark, tall, rich and handsome.


2.    ..............    than     ..............

       ใช้เปรียบเทียบสองสิ่ง
       เช่น     Kids these days are more competitive than those in the past.
                  เปรียบเทียบ kids these days กับ those in the past


3.    ยิ่งไปกว่านั้น   (เสริมความ)


Besides,

Moreover,
....... S + V ....... Furthermore, ....... S + V .......
+ In addition, +
- Additionally, -

       He is so generous. Moreover, he always help other people.
       เขาเป็นคนใจกว้าง ยิ่งไปกว่านั้น เขายังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

       * ถ้าข้างหน้าเป็นความหมายบวก ข้างหลังก็เป็นความหมายบวก


4.   ยกตัวอย่าง / เช่น   (ขยายความ)

       For example,
       For instance,     ....... S + V .......
       To illustrate,

       He has met many famous people. For example, he interviewed Obama last week.

       such as              ...... N / วลี ......
       namely

       There are various mode of transport namely bus, car, ship, train and plane.


Credits:  Kru Somsri English School

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น