วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การออกเสียง (Pronunciation)

ส่วนใหญ่คนไทยอย่างเราๆ มักจะออกเสียงบางคำผิด
วันนี้ผมจึงรวบรวม 4 ข้อผิดพลาดยอดฮิตในการออกเสียงมาฝากครับ
Mouthing off

4 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย


1.   / t / กับ / th /

/t/      ออกเสียงเหมือน 'ท'
/th/    ออกเสียงเหมือน 'ท' (เอาลิ้นมาไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่าง แล้วพูดคำว่า 'เดอะ')

Exercise

1.   tin     thin 5.   tick       thick
2.   tank  thanks 6.   taught   thought
3.   torn  thorn 7.   treat      teeth
4.   part  path 8.   tore       thaw


2.   / l / กับ / r /

/l/     ออกเสียงเหมือน 'ล'
/r/     ออกเสียงเหมือน 'ล' (แบบห่อลิ้น)

Exercise
1.   light     right 5.   liver   river
2.   pilot     pirate 6.   late     rate
3.   collect  correct 7.   loud    round
4.   lane      rain 8.   load    road


3.   / v / กับ / w /

/w/    ออกเสียงเหมือน 'ว'
/v/     ออกเสียงเหมือน 'ว' + 'ฟ' (เอาฟันบนกัดปากล่างแล้วพูดคำว่า 'วี')

Exercise

1.   wow     vow 5.   while    vile
2.   wheel   veal 6.   west     vest
3.   worse   verse 7.   wine     vine
4.   wet       vet 8.   wiper   viper

4.   กริยารูปอดีตที่ลงท้ายด้วย - ed

                                              ลงท้ายด้วยเสียง
/ t /    ท' / d /    ด' / Id /   'เอ็ด'
looked     ลุคท'
watched   ว้อชท'
crashed    แคลชท'
jumped    จัมท'
stopped    สตอปท'
travelled  ทราเวลด'
enjoyed   เอนจอยด'
loved       เลิฟด'
arrived    อาร์ไรฟ'ด'
moved     มูฟ'ด'
waited     เวทเท็ด
visited     วิสิทเท็ด
rested      เรสเท็ด
hated       เฮทเท็ด

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น