วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Writing Task 2: Pros & Cons Essay

pencils
ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียน Pros & Cons Essay

Pros & Cons Essay เป็น เรียงความที่ออกใน part Writing ของ IELTS / TOEFL อยู่บ่อยครั้ง

Pros & Cons Essay เป็นการเขียนข้อดี (pros) และข้อเสีย (cons)
ของความเห็น (statement) ที่โจทย์ให้มาแผนการเขียน (Plan)

ย่อหน้า 1      Introduction
ย่อหน้า 2 ข้อดี (pros / advantages)
ย่อหน้า 3 ข้อเสีย (cons / disadvantages)    
ย่อหน้า 4 Conclusion

หมายเหตุ   นอกจากคำว่า pros กับ cons แล้วเรายังใช้คำพวกนี้ได้อีก

ข้อดี ข้อเสีย
advantage
benefit
positive aspect
favorable point      
disadvantage
drawback
negative aspect
unfavorable pointรูปการเขียน (Format)


[Introduction]
Nowadays, ................... .  It is probably true to say that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>... .
There are many positive aspects about <หัวข้อของ statement> but there are some definite drawbacks.
Thus, in this essay, both sides of this issue will be discussed.

[ข้อดี  pros]
On the one hand, there are some clear benefits associated with .... <หัวข้อของ statement> .... .
A very distinctive advantage is that ......<ข้อดี 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
In addition, one of the obvious advantages is that ......<ข้อดี 2>....... For instance, .......<ตัวอย่าง 2>......
Another advantage is that ......<ข้อดี 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[ข้อเสีย  cons]
On the other hand, there are some unfavorable points about .... <หัวข้อของ statement> .... .
Firstly,......<ข้อเสีย 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
Secondly,......<ข้อเสีย 2>....... For example, .......<ตัวอย่าง 2>......
Finally, ......<ข้อเสีย 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[Conclusion]
 >   ถ้าข้อดีมีน้ำหนักมากกว่า
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the benefits of <หัวข้อของ statement> slightly outweigh the drawbacks.
 >   ถ้าข้อเสียมีน้ำหนักมากกว่า
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the drawbacks of <หัวข้อของ statement> slightly outweigh the benefits.

Credits:   Enconcept, Bright Brain

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น