วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Reading: Section 2

ใน Section 2 ของ part Reading
เราจะได้อ่านบทความในหัวข้อทั่วไป ความยาวประมาณ 900 คำ
และมีคำถามรวม 13 ข้อ ซึ่งเป็นคำถาม 3 แบบ

คำถาม 5 แบบที่ออกใน Section 2 บ่อยๆ คือ
-  Matching
-  Finding Information in Paragraphs
-  Sentence Completion with a Box
-  Yes / No / Not Given
-  Multiple Choice

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถามแต่ละแบบกันเลยครับ


MATCHING
= จับคู่

-   อ่าน ตัวเลือกในกล่อง (เริ่มจาก A) เพราะมักจะเรียงตามลำดับใน passage
-   วง keyword ของตัวเลือก
-   หา keyword ของตัวเลือก ใน passage
-   เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง 

-   อ่าน list ของคำถาม แบบเร็วๆ เพื่อดูว่าข้อไหน ตรงกับประโยคที่เพิ่งอ่านใน passage
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ ตัวเลือกอันต่อไป (B, C, D, ...)

     *  ตัวเลือกอาจจะถูกจับคู่ได้มากกว่า 1 ครั้ง  เช่น ข้อ 1 ตอบ B แล้วข้อ 3 ตอบ B ได้อีก


FINDING INFORMATION IN PARAGRAPHS
= หาข้อมูลว่าอยู่ย่อหน้าไหน

-   วง keyword ในคำถาม
-   ดูว่าต้องหาข้อมูลประเภทไหน-   อ่านย่อหน้าแรก แล้วอ่าน list ของคำถามแบบเร็วๆ
-   วงคำในย่อหน้าที่ตรงกับ keyword ในคำถาม
-   เขียน ตัวอักษรของย่อหน้า (A, B, C, ...) ข้างๆคำถาม
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ คำถามข้อถัดไป

     *  แต่ละย่อหน้าอาจจะถูกจับคู่ได้มากกว่า 1 ครั้ง  เช่น ข้อ 1 ตอบ B แล้วข้อ 3 ตอบ B ได้อีก
 

SENTENCE COMPLETION WITH A BOX
= จับคู่ 2 ประโยคย่อย เพื่อสร้างประโยคที่มีความหมายคล้ายกับใน passage

-    อ่าน ส่วนแรกของประโยคที่ให้มา แล้ววง keyword
-    หาประโยคที่มี keyword ใน passage
-    เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
-    อ่าน list ของ ส่วนที่สองของประโยคในกล่อง
-    เลือกประโยคที่นำมาต่อแล้ว
      มีความหมายคล้ายกับใน passage และถูกหลัก grammar


YES / NO / NOT GIVEN
= ดูว่า ประโยคที่ให้มา ถูก หรือ ผิด หรือ ไม่ถูกกล่าวถึง

    Yes ประโยคที่ให้มา มีความหมายคล้ายกับ  ประโยคใน passage
(พูดสิ่งเดียวกัน แต่ใช้คำที่ต่างกัน)
    No ประโยคที่ให้มา มีความหมายตรงข้ามกับ  ประโยคใน passage
    Not Given     ประโยคที่ให้มา ไม่ถูกกล่าวถึง ใน passage

ความต่าง
True / False / Not Given         ทดสอบความเข้าใจ "ข้อมูล" ใน passage
Yes / No / Not Given             ทดสอบความเข้าใจ "ความคิดเห็นของผู้เขียน"

-    อ่านประโยคที่ให้มา
-    วง keyword ในประโยคที่ให้มา
-    หา keyword ใน passage
-    อ่าน passage จาก บนลงล่าง ไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมา
      (เพราะคำถามเรียงตามลำดับใน passage)
-    เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง
-    ตีความว่าความหมายตรงกับคำถาม หรือเปล่า


MULTIPLE CHOICE
 = คำถาม 4 ตัวเลือก มี 2 แบบ
    แบบที่ 1:   มี 4 ตัวเลือก
    แบบที่ 2:   ให้ประโยคส่วนแรกมา แล้วมี 4 ตัวเลือกที่เป็นประโยคส่วนที่สอง

-    วง keyword ในคำถาม
-    หาและวง keyword ใน passage เพื่อจะได้รู้ว่าต้องอ่านตรงไหน
-    วง keyword ในตัวเลือก
-    อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
-    ตีความว่าความหมายตรงกับตัวเลือกข้อไหน


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น