วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Speaking Part 1: Study

MPj04393930000[1]
คำถามหมวด Study จะถามเกี่ยวกับการเรียนของเราในปัจจุบัน

หมวด Study เจอได้บ่อยมากใน Speaking Part 1
ดังนั้น เราจึงควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดตอนสอบ

อีกสิ่งที่สำคัญ คือ topic-specific vocabulary หรือ คำศัพท์เฉพาะหมวด 
(สังเกตจากคำที่เป็นตัวหนา)


Where do you work/study?
I have recently graduated from ABC University after I have studied there for four years in Information Technology major. Now, I am offered a place at Imperial College London so I have worked hard lately to pass the English requirements.

What subjects are you studying?
I majored in Information Technology which is about applying computer technology to real-world applications like e-commerce and mobile application.

Why did you choose those subjects? How long have you been studying them?
Actually, I love working with computers. Another reason is that computer technology has had greater impact on our lives so learning in this field will make me more competitive in job market. I have been studying it for four years at ABC University.

What do you like about your job/study?     OR    Do you enjoy them? Why?
What I like about it is that it is challenging to work with programming and computers but sometimes the project is too demanding.

What would you like to do in the future?
In the near future, I would like to study for a master degree in the United Kingdom probably in the field of Medical Robotics. Then, I will continue to study for a doctoral degree. After graduation, I will return to Thailand to work as an adjunct faculty member and a researcher.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น