วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำเชื่อมประโยค (Connectives) Part 2

English learning magazine in Germany
เรามาต่อกันเลยนะครับ : )  การใช้คำเชื่อมประโยคที่มีความขัดแย้ง และเป็นเหตุเป็นผลกัน
มีอยู่อีก 4 กลุ่มด้วยกันครับ

3.    อย่างไรก็ตาม (ขัดแย้ง)


Still,

But,
....... S + V ....... Yet, ....... S + V .......

However,

Nevertheless,

Nonetheless,

       He is smart. However, no one like him.
       เขาฉลาด แต่ ไม่มีใครชอบเขา


4.    เพราะว่า


because

since
....... S + V ....... for ....... S + V .......
ผล as เหตุ

seeing that

now that

       She gets the highest score in the class because she works very hard.
       เธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน เพราะ เธอตั้งใจเรียนมาก


5.    เพราะ / เนื่องจาก


due to

owing to
....... S + V ....... thanks to ....... N / วลี .......
ผล as a result of เหตุ

on account of

because of
       ใช้ได้ 2 แบบ อาจจะนำคำเชื่อมมาอยู่ระหว่างประโยค หรือ อยู่หน้าประโยค

       She gets the highest score in the class due to hardworking.
       เธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน เพราะ ความขยัน

       Due to hardworking, she gets the highest score in the class.
       เพราะ ความขยัน เธอจึงได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน


6.    ดังนั้น


So,

Thus,
....... S + V ....... Hence, ....... N / วลี .......
เหตุ Therefore, ผล

Thereby,

Consequently,

       She worked hard. Consequently, she could get the first place.
       เธอตั้งใจเรียน ดังนั้น เธอจึงได้ที่หนึ่ง


Credits:  Kru Somsri English School

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น