วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พยางค์กับการเน้นเสียง (Syllables & Stress)

คำหนึ่งคำ จะมีพยางค์ที่ต้องออกเสียงหนัก และออกเสียงเบา

พยางค์ที่เน้นจะมีลักษณะ คือ
     - นานกว่า     - ดังกว่า     - ชัดเจนกว่า

เช่น computer > อ่านว่า "com PU ter"
เน้นหนักในพยางค์ที่ 2 หรือ PU (พิ้ว) 

** ถ้าอยากฟังเสียงอ่านของคำ **
      - ไปที่ Google Translate 
      - พิมพ์คำลงในกล่องข้อความด้านซ้าย
      - กดปุ่มลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่าน

แบบฝึกหัดการออกเสียง


1.1 คำนี้มีกี่พยางค์ ?

1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ 4 พยางค์
go
like
quick
slim
winter
lazy
worker
engine
important
maximum
employer
engineer 
television
navigator
motorcycle
information

Exercise

คำ อ่านผิด อ่านถูก กี่พยางค์
comfortable
school *
steak *
frightening
vegetable
chocolate
camera
business
interesting
aspirin
temperature
คอม ฟอร์ท เท เบิ้ล
สะ คูล
สะ เต๊ค
ไฟร้ เทน นิ่ง
วี เจท เท เบิ้ล
ช็อก โก แลต
คา เม ร่า
บิส สิ เนส
อิน เทอร์ เรส ติ้ง
แอส ไพ ริน
เทม เพอร์ เร เจอร์
คอมฟ' เท เบิ้ล
ส' คูล
ส' เต๊ค 
ไฟรท' นิ่ง
เว้ช เท เบิ้ล
ช็อค' เลิต
แคม ร่า
บิส เนส
อิน เทรส ติ้ง
แอส พริน
เทม เพร เชอร์
2
1
2
3
2
1
3
2
2
2
3

* เสียง 's' ที่นำหน้าคำต่างๆ เช่น school, steak จะไม่นับเป็นพยางค์
* เสียง 's' ที่นำหน้า จะไม่อ่านเต็มพยางค์ เช่น steak จะไม่อ่านว่า สะ แต่จะออกแค่เสียง 'ส' เบาๆ

1.2 การเน้นเสียง 

o    คำ 2 พยางค์ 

เน้นพยางค์แรก
O o
เน้นพยางค์ที่สอง
o O
student
children
music
pizza
famous
money
shopping
handsome
husband
answer
desert
today
tonight
enjoy
alive
across
correct
forget
behind
compete
police
dessert

o    คำ 3 พยางค์

O o o o O o o o O
passenger
government
photograph
dangerous
religion
delicious
unusual
conductor
understand
souvenir
mispronounce
ecturer
manager
shopkeeper
hairdresser
accountant
assistant
policeman
reporter


กฎการเน้นเสียง (Stress Rules)

1. เน้นพยางค์ก่อน -tion
o O o o o O o o o o O o
translation
suggestion
information
education
co-operation
communication
recommendation
administration

2. เน้นพยางค์ก่อน -ic (ลงท้ายด้วยเสียง 'อิค')
o O o o o O o o o o O o
chaotic
sarcastic
systematic
problematic
photographic
geographic
scientific
characteristic

 credits: British Council

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น