วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Writing Task 1 - Line Graph (ep.2) เทคนิคการแต่งประโยค

The LEAD stuff from pencil case
เทคนิคการแต่งประโยคอธิบาย Line Graph

มีโครงสร้างประโยค 2 แบบ
1.  [Number of ...] + verb + adverb
2.  There was a + adjective + noun + in [number of ...]

โครงสร้าง 1:    [Number of ...] + verb + adverb

เพิ่มขึ้น
increased / ascended / soared / surged
rose / grew / climbed / jumped
went up / moved upward

ลดลง
decreased / dropped / dipped / declined    
went down / fell
plunged / plummeted   (ดิ่งลงเยอะ)
ปริมาณของการเปลี่ยนแปลง
-    dramatically
-    vastly / hugely / enormously
-    substantially / considerably / significantly
-    moderately
-    slightly / a little

ความเร็วของการเปลี่ยนแปลง
-    rapidly / quickly / swiftly
-    gradually / continuously
-    slowly
fluctuated         ผันผวน significantly
moderately
slightly
remained          คงที่ constant
steady
stable
stayed               คงที่ the same

ตัวอย่าง
The popularity of swimming rose dramatically by 5% from 1990 to 2000.    (เพิ่มขึ้นอย่างมาก)
The number of visits of London dropped gradually from 10% to 7%.    (ค่อยๆลดลง)

โครงสร้าง 2:    There was a + adjective + noun + in [number of ...]


ปริมาณที่เปลี่ยน   ลักษณะการเปลี่ยน  
ระยะเวลา / ตัวเลข
  There was a   มาก
considerable  
rapid
dramatic
significant
marked
sharp

คงที่
steady
moderate

เล็กน้อย
gradual
slow
slight
การเพิ่มขึ้น
leap
jump
increase
rise
growth
ascent

การลดลง
drop
decline
decrease
fall
dip
  in [number of ...]       from May to June
   between May and June  
   from 50% to 75%
significant
moderate
slight
การผันผวน
fluctuation  

ตัวอย่าง
There was a dramatic growth in popularity of swimming by 5% from 1990 to 2000. (เพิ่มขึ้นอย่างมาก)
There was a gradual decline in number of visits of London from 10% to 7%. (ค่อยๆลดลง)

** หมายเหตุ **
      -  โครงสร้าง 2 เป็น การสลับเอา Subject ของโครงสร้าง 1 มาไว้หลัง in
      -   adverb ของโครงสร้าง 1 ถูกเปลี่ยนเป็น adjective ของโครงสร้าง 2
      -   verb ของโครงสร้าง 1 ถูกเปลี่ยนเป็น noun ของโครงสร้าง 2

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น