วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Listening Section 3

ใน Section 3 ของ part Listening
เราจะได้ฟังการอภิปราย (Discussion) ระหว่าง 2-4 คน ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเรียน การสอน
เช่น การประชุมงานกลุ่ม การให้ความเห็นเกี่ยวกับการบ้าน

คำถามที่พบบ่อยใน Section 3 คือ
-  Multiple Choice
-  Matching
-  Labeling a Diagram

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถาม 3 ชนิดนี้

MULTIPLE CHOICE
= เลือก 1 ใน 3 ตัวเลือก

-    อ่าน คำถาม และ ตัวเลือกทั้ง 3 ข้อ แล้ววง keyword
-    ตอนฟัง คอยฟังคำที่มึความหมายใกล้เคียง กับ keyword ในคำถาม
-    แล้ว คอยฟังคำที่มึความหมายใกล้เคียง กับ keyword ในตัวเลือกของคำถามข้อนั้น


keyword
Why green plants' leaves contain chlorophyll?      leaves, contain, chlorophyll
   A  to produce food in form of starch produce food, starch
   B  to prevent insects from destroying them prevent, insects, destroying
   C  to keep their color green keep, color, green


MATCHING
= จับคู่

-   อ่าน list ของคำถาม และดูว่ามันมีอะไรที่เหมือนกัน
-   อ่าน list ของตัวเลือก และ หัวข้อของตัวเลือก
-   แล้ว คอยฟังคำที่มึความหมายใกล้เคียง กับ keyword ในตัวเลือก

Which team will do each of the following jobs?
Choose THREE answers from the box and write the correct letter, A-D, next to questions 1-3

Teams
     A             the purple team
     B             the black team        
     C             the white team
     D             the pink team
    1        checking tickets on entry………………….     
    2        preparing drinks……………………
    3        managing car-park traffic………………….

จากการอ่านคำสั่ง กับคำถาม (ขวา):  
      คำถามแต่ละข้อเป็นหน้าที่ที่แต่ละทีมรับผิดชอบ (jobs)
จากการอ่านตัวเลือก กับหัวข้อตัวเลือก (ซ้าย):
      เป็นชื่อทีม 4 ทีม


LABELING A DIAGRAM
= เขียนส่วนประกอบของแผนผัง

-   อ่าน หัวข้อ ภาพ และ ข้อความใน diagram แล้วดูว่า มันเกี่ยวกับอะไร
-   อ่าน รายการของตัวเลือกในกล่อง (ถ้ามี) แล้วดูว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับ diagram
        เช่น เป็นส่วนประกอบ
-   ดูว่า แต่ละตัวเลือก ควรนำไปเติม ช่องว่างไหน


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น