วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Reading: Section 3

ใน Section 3 ของ part Reading
เราจะได้อ่านบทความในหัวข้อทั่วไป ความยาวประมาณ 900 คำ
และมีคำถามรวม 14 ข้อ ซึ่งเป็นคำถาม 3 แบบ

คำถาม 5 แบบที่ออกใน Section 3 บ่อยๆ คือ
-  Paragraph Headings
-  Pick from a List
-  Summary Completion
-  Summary Completion with a Box
-  Classification

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถามแต่ละแบบกันเลยครับ


PARAGRAPH HEADINGS
= เลือกหัวเรื่องให้กับย่อหน้า

-   อ่านหัวเรื่อง และ วง keyword
-   อ่านย่อหน้าแรก แล้วขีดเส้นใต้ประโยคที่เป็นใจความสำคัญ (main idea)
-   อ่าน list ของหัวเรื่อง และวง keyword 
-   เลือกหัวเรื่อง ที่มีความหมายคล้าย ใจความสำคัญ (main idea)
       *  เลือกหัวเรื่องแต่ละอันได้เพียง 1 ครั้ง


PICK FROM A LIST
=  เลือก 2-3 ตัวเลือก จาก 6 ตัวเลือก

-   อ่านคำถามโดยละเอียด ดูว่าต้องเลือกกี่ตัวเลือก และมีค่ากี่คะแนน
-   วง keyword ในคำถาม และตัวเลือก
-   หา keyword ของตัวเลือก ใน passage
-   ดูว่าตัวเลือกที่เลือก มีความหมายเหมือนกับ ประโยคใน passage       *  คำตอบอาจไม่เรียงตามลำดับใน passage


SUMMARY COMPLETION
= เติมคำหรือตัวเลขในบทสรุป

-    อ่านหัวเรื่องของบทสรุป  เพื่อดูว่าเกี่ยวกับอะไร
-    อ่าน ทั้งบทสรุป  เพื่อหาว่าบทสรุป อยู่ย่อหน้าไหนของ passage
-    ดู ช่องว่าง แล้วดูว่าต้องเติมข้อมูลชนิดไหน เช่น ชื่อ คำนาม หรือ adjective
-    วง keyword ที่อยู่รอบๆ ช่องว่าง
-    หา keyword ใน passage แล้วดูว่าต้องเติมคำใดในช่องว่าง
         * คำที่เอามาเติม อาจอยู่คนละย่อหน้า


SUMMARY COMPLETION WITH A BOX
= เติมคำหรือตัวเลขในบทสรุป  โดยใช้คำที่ให้มาในกล่อง

-   วิธีทำเหมือนกับ Summary Completion
-   แต่ต่างที่ต้องใช้คำที่ให้มาในกล่อง และต้องเขียนคำตอบเป็นตัวอักษร


CLASSIFICATION
= จำแนกชนิดของ statement ที่โจทย์ให้มา
      * ชนิด มักเป็นตัวเลือก A, B, C        statement  มักเป็นคำถามข้อ  1, 2, 3

-   วง keyword ใน statement ข้อ 1
-   วง "ชนิด" ใน passage ("ชนิด" จะเป็น ชื่อคน, วันเดือนปี หรือ คำนาม)
-   อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง "ชนิด" แต่ละอัน ใน passage
-   ดูว่าใจความของ "ชนิด" ไหน ตรงกับ ความหมายของ statement ข้อ 1
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ statement ข้ออื่น (2, 3, 4, ...)


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น