วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Speaking Part 1: Visitors

Backpack Contents for 188 days คำถามหมวด Visitors จะถามเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
 และการท่องเที่ยวของประเทศเรา

เราควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดตอนสอบ

อีกสิ่งที่สำคัญ คือ  
topic-specific vocabulary
หรือ คำศัพท์เฉพาะหมวด 
(สังเกตคำที่เป็นตัวหนา)


What should visitors in Thailand see and do?
Actually, there are a lot of spectacular places and entertaining activities awaiting foreigners to experience. I would recommend the visitors to first visit the Emerald Buddha Temple then they should experience Thai massaging. I’m sure they will be relaxed. Finally, they should enjoy dinner cruise along the riverside of Chao Praya River.

What kind of tourists visit Thailand?
I think most of them are backpackers who are young couples taking a leap year or a vacation. This type of tourist usually visits Pattaya beach to enjoy vibrant night life. Another type of tourist is business travelers who enjoy high-end services like Thai massaging and dinner cruise.

How has tourism changed?
Many aspects of tourism in Thailand have changed. First of all, the type of tourists has changed from ambassadors to backpackers and businessmen. In the old times, the visitors came to Thailand for diplomatic purposes but nowadays they came here for traveling. Another thing is, with technological advances, modes of transport have changed from ships to airplanes which take shorter time. In addition, the tickets are more affordable than in the old times.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Speaking Part 1: Food

Food Mob! mac and cheese
คำถามหมวด Food จะถามเกี่ยวกับอาหารที่เราชอบ อาหารของประเทศเรา และความเห็นของ
เราเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศ
เราควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดตอนสอบ

อีกสิ่งที่สำคัญ คือ topic-specific vocabulary
หรือ คำศัพท์เฉพาะหมวด 
(สังเกตคำที่เป็นตัวหนา)What kind of food do you like?
I definitely like Thai food, especially the dishes with hot and sour tastes like ‘Tom Yum Koong’. It is very famous traditional Thai dish and it is a spicy, sour and creamy soup with fresh large king prawns which you can easily find in Thailand. Thai people usually eat it with rice. It usually came on the top of my most favorite dish

What are typical Thai foods?
Typically, Thai foods are dishes which are mostly soup with hot and sour tastes and a lot of herbs like lemongrass, ginger and lime. They are normally served with rice. Some Thai exotic and famous dishes are, for example, papaya salad, or so called ‘Som Tum’.

Is cooking a man’s or a woman’s job?
Stereotypically, it is a woman’s job to do housework like cooking and cleaning. However, nowadays as the world is more equal for both men and women, I think cooking can be shared by both genders and cooking is fun so the men may want to do it too.

How do you like foreign food?
I like foreign food as much as Thai food, particularly, Italian foods like parma ham pizza, carbonara spaghetti, and lazanya because they are delectable and so different from Thai dishes in ingredients and tastes. Mostly, cheese is the main ingredient that makes Italiand dishes salty and creamy and I love it!

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Speaking Part 1: Language

It spoke to me.
คำถามหมวด Language จะถามเกี่ยวกับประสบการณ์
การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษของเรา
เราควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดตอนสอบ

อีกสิ่งที่สำคัญ คือ topic-specific vocabulary
หรือ คำศัพท์เฉพาะหมวด (สังเกตคำที่เป็นตัวหนา)How long have you been learning English?
I have learnt English for about twelve years because there are English subject and subjects conducted in English in my high school’s and university’s curriculum. I also try to improve my English continually by registering in courses of tutor schools such as Writing Course of Enconcept E-Academy.

What is easy/difficult?
I think English is a skill-based subject. This means it will be difficult at first to learn English skills like speaking and writing. However, after some practices and some time, I find that it is easier for me to write or speak in English. Personally, the easiest skill is listening but the most difficult one is writing.

What opportunities do you have to speak?
Actually, there are a lot of chances to speak in the class since all subjects in my undergraduate degree are conducted in English. Normally, in each subject, there is the time for group discussion on case study when I can practice speaking.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Writing Task 2: Pros & Cons Essay

pencils
ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียน Pros & Cons Essay

Pros & Cons Essay เป็น เรียงความที่ออกใน part Writing ของ IELTS / TOEFL อยู่บ่อยครั้ง

Pros & Cons Essay เป็นการเขียนข้อดี (pros) และข้อเสีย (cons)
ของความเห็น (statement) ที่โจทย์ให้มาแผนการเขียน (Plan)

ย่อหน้า 1      Introduction
ย่อหน้า 2 ข้อดี (pros / advantages)
ย่อหน้า 3 ข้อเสีย (cons / disadvantages)    
ย่อหน้า 4 Conclusion

หมายเหตุ   นอกจากคำว่า pros กับ cons แล้วเรายังใช้คำพวกนี้ได้อีก

ข้อดี ข้อเสีย
advantage
benefit
positive aspect
favorable point      
disadvantage
drawback
negative aspect
unfavorable pointรูปการเขียน (Format)


[Introduction]
Nowadays, ................... .  It is probably true to say that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>... .
There are many positive aspects about <หัวข้อของ statement> but there are some definite drawbacks.
Thus, in this essay, both sides of this issue will be discussed.

[ข้อดี  pros]
On the one hand, there are some clear benefits associated with .... <หัวข้อของ statement> .... .
A very distinctive advantage is that ......<ข้อดี 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
In addition, one of the obvious advantages is that ......<ข้อดี 2>....... For instance, .......<ตัวอย่าง 2>......
Another advantage is that ......<ข้อดี 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[ข้อเสีย  cons]
On the other hand, there are some unfavorable points about .... <หัวข้อของ statement> .... .
Firstly,......<ข้อเสีย 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
Secondly,......<ข้อเสีย 2>....... For example, .......<ตัวอย่าง 2>......
Finally, ......<ข้อเสีย 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[Conclusion]
 >   ถ้าข้อดีมีน้ำหนักมากกว่า
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the benefits of <หัวข้อของ statement> slightly outweigh the drawbacks.
 >   ถ้าข้อเสียมีน้ำหนักมากกว่า
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the drawbacks of <หัวข้อของ statement> slightly outweigh the benefits.

Credits:   Enconcept, Bright Brain

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Writing Task 2: Agree & Disagree Essay

Writing is My Hobby
ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียน  Agree & Disagree Essay

Agree & Disagree Essay เป็น เรียงความแบบพื้นฐาน และง่ายที่สุด
นิยมใช้เขียนในการสอบ IELTS / TOEFL

Agree & Disagree Essay เป็นการเขียนเหตุผลที่เราเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย
กับความเห็น (statement) ที่โจทย์ให้มาแผนการเขียน (Plan)


ถ้าไม่เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วย
ย่อหน้า 1      Introduction Introduction
ย่อหน้า 2 เหตุผลที่เห็นด้วย (agree) เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย (disagree)    
ย่อหน้า 3 เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย (disagree)     เหตุผลที่เห็นด้วย (agree)
ย่อหน้า 4 Conclusion Conclusion

รูปการเขียน (Format)


[Introduction]
Nowadays, ................... .  It is probably true to say that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>... .
However, other people may disagree. Thus, in this essay, both sides of this issue will be discussed.

[เหตุผลที่เห็นด้วย  agree]
On the one hand, no one can deny that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>..... on account of several reasons.
A very distinctive reason is that ......<เหตุผล 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
In addition, one of the obvious reason is that ......<เหตุผล 2>....... For instance, .......<ตัวอย่าง 2>......
Another reason is that ......<เหตุผล 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย  disagree]
On the other hand, other people may argue due to plentiful reasons.
Firstly,......<เหตุผล 1>....... For example, .......<ตัวอย่าง 1>......
Secondly,......<เหตุผล 2>....... For example, .......<ตัวอย่าง 2>......
Finally, ......<เหตุผล 3>....... As an illustration, .......<ตัวอย่าง 3>......

[Conclusion]
 >   ถ้าเห็นด้วย  (for ขึ้นหน้า)
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the arguments for slightly outweigh the arguments against. Therefore, I agree that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>..... .
 >   ถ้าไม่เห็นด้วย  (against ขึ้นหน้า)
Taking into account of all factors, I may reach the conclusion that the arguments against slightly outweigh the arguments for. Therefore, I disagree that ....<ถอดความ statement ที่โจทย์ให้มา>..... . 

Credits:   Enconcept, Bright Brain

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Speaking Part 1: Study

MPj04393930000[1]
คำถามหมวด Study จะถามเกี่ยวกับการเรียนของเราในปัจจุบัน

หมวด Study เจอได้บ่อยมากใน Speaking Part 1
ดังนั้น เราจึงควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดตอนสอบ

อีกสิ่งที่สำคัญ คือ topic-specific vocabulary หรือ คำศัพท์เฉพาะหมวด 
(สังเกตจากคำที่เป็นตัวหนา)


Where do you work/study?
I have recently graduated from ABC University after I have studied there for four years in Information Technology major. Now, I am offered a place at Imperial College London so I have worked hard lately to pass the English requirements.

What subjects are you studying?
I majored in Information Technology which is about applying computer technology to real-world applications like e-commerce and mobile application.

Why did you choose those subjects? How long have you been studying them?
Actually, I love working with computers. Another reason is that computer technology has had greater impact on our lives so learning in this field will make me more competitive in job market. I have been studying it for four years at ABC University.

What do you like about your job/study?     OR    Do you enjoy them? Why?
What I like about it is that it is challenging to work with programming and computers but sometimes the project is too demanding.

What would you like to do in the future?
In the near future, I would like to study for a master degree in the United Kingdom probably in the field of Medical Robotics. Then, I will continue to study for a doctoral degree. After graduation, I will return to Thailand to work as an adjunct faculty member and a researcher.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เคล็ดไม่ลับ IELTS Writing

 ใน part Writing ของ IELTS จะมี 2 Task

   Task 1    โจทย์จะให้ graph, table, chart หรือ diagram มา  เราต้อง
    - บรรยาย สรุป อธิบาย ข้อมูลในนั้น หรือ
    - บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ (process) หรือ
    - บรรยายวิธีการทำงาน (how something works
   Task 2   
เราต้อง เขียนเรียงความ
    - agree & disagree: เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับความเห็น
    - pros & cons: ข้อดีกับข้อเสียของสิ่งของหรือการกระทำ
    - causes & effects: สาเหตุกับผลของการกระทำ
    - problems & solutions: ปัญหากับทางแก้ไข

เทคนิคการเขียน

analog clock
การบริหารเวลา

เราควรใช้เวลา 20 นาที เขียน Task 1 (150 คำ)
และควรใช้เวลา 40 นาที เขียน Task 2 (250 คำ)


  Task 1    Task 2 
วางแผนการเขียน 3 นาที 5 นาที
เขียน 14 นาที 30 นาที
ตรวจทาน 3 นาที 5 นาที

* อย่าลืมว่า Task 2 มีคะแนนมากกว่า Task 1 
   ดังนั้นเมื่อผ่านไป 20 นาที ไปเริ่มเขียน Part 2 ทันที ไปทุ่มเทให้ Part 2 ดีกว่า

ก่อนเริ่มเขียน

-   อ่านคำสั่งให้ละเอียด ดูว่าโจทย์ถามอะไรบ้าง เพราะเราต้องตอบให้ครบ
-   ต้องวางแผนก่อนเริ่มเขียน


-   อย่าเขียนน้อยกว่าจำนวนคำที่กำหนด
-   เขียนเป็นย่อหน้า อย่าเขียนเป็นข้อๆ หรือ note form
-   ตอบให้ครบทุกจุดที่โจทย์ถาม
-   เขียนให้แต่ละย่อหน้ามีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน (Coherence)
-   ถอดความ (Paraphrase) จากคำถาม อย่าลอกคำหรือวลีมาจากคำถาม
     -  เช่น Why do some people learn the culture of other countries more than others?
     -  paraphrase:  The reason that someone learns the other nations' tradition more than others is ....


เทคนิคการตรวจทาน

-    ความสอดคล้องของประธานกับกริยา (Subject-verb agreement) ถูกต้อง ?
          เช่น   He go to park. (ผิด)  ->  He goes to park  (ประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม s)
-   Tense ถูกต้อง ?
          เช่น   He was a teacher for four years. (ผิด)  ->   He has been a teacher for four years.
          for four years   แสดงถึง Present Perfect Tense หรือ เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน

-    ตัวสะกดถูกต้อง ?
-    คำนามเอกพจน์ / พหูพจน์ เขียนถูกต้อง ?
-    ชื่อเฉพาะ ชื่อคน ชื่อสถานที่ หรือชื่อเมือง ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
          เช่น   Harry Potter, Birmingham Palace, London, United Kingdom

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Writing Task 1: เทคนิคการเชื่อมโยง (Coherence)

setting up 3d graph

ตัวเชื่อมประโยค Writing Task 1 มี 2 กลุ่มหลักๆด้วยกันครับ

กลุ่มที่ 1  ใช้พูดถึงข้อมูลหรือลักษณะที่โดดเด่น


   1.1    It is      interesting   
   obvious
   noticeable
  that ...
   1.2 Surprisingly,
Interestingly,   
  +  S  +  V
   1.3 A striking
An outstanding
* The most remarkable   
  point is that ...  

* ใช้พูดถึงจุดสูงสุด-ต่ำสุด เท่านั้น

ตัวอย่าง
It is interesting that the highest crime rate was recorded in Thailand.
Surprisingly, the highest crime rate was recorded in Thailand.
A striking point that the highest crime rate in the United States decreased by 5%.


กลุ่มที่ 2  คำเชื่อมทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ


    Similarly,
Likewise,
Correspondingly,  
  S+V   ในทางเดียวกัน
(เมื่อพูดถึงสิ่งที่มีค่าไปในทางเดียวกัน)
   
    Contrastly,
Conversely,
In contrast,
On the contrary,
  S+V ในทางกลับกัน
(เมื่อพูดถึงสิ่งที่มีค่าสวนทางกัน)
   
    Besides,
In addition,
Moreover,
Furthermore,
  S+V นอกจากนี้ (2 ตัวบน)
ที่สำคัญกว่านั้น (2 ตัวล่าง)

ตัวอย่าง
The number of bus travelers increased significantly from 2% to 7%. Similarly, there was a sharp rise in number of car users by 5%.
The population of India increased significantly from 2% to 7%. Conversely, there was a rapid drop in that of France by 5%.

Credits: Bright Brain

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Writing Task 1: เทคนิคการเปรียบเทียบ (Comparison)

เมื่อเขียนเปรียบเทียบค่าสองค่าใน graph หรือ chart จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 อย่าง คือ
quantifier และ จำนวนเท่าของค่าสองค่า

Actual is not normal (a tribute to Edward Tufte)
quantifier  หรือ คำบ่งบอกปริมาณ
    เกือบจะ nearly, just under

มากกว่า more than, over

ประมาณ about, approximately, roughly

อย่างแน่นอน      exactly

กี่เท่า
    ครึ่ง    =  half

2 เท่า  = double, twofold, two times, twice

3 เท่า  = triple, threefold, three times

4 เท่า  = quadruple, fourfold, four times


การเขียนเปรียบเทียบค่าสองค่าจะมี 2 โครงสร้างประโยคให้เลือกใช้ครับ

** Structure 1 **
ตัวมาก  +  V  +   quantifier   +   กี่เท่า   +    as much  .... นามนับไม่ได้ ....
  as many  .... นามนับได้ ....
  higher than  (ขั้นกว่า)  
  +  ตัวน้อย

ตัวอย่าง
-  The proportion of London had over triple as many people as Paris.
-  The figure for the condominium was about four times higher than the townhouse.

** Structure 2 **
There   was
were
  +  quantifier  +   กี่เท่า   +    as much 
  as many 
  +  ตัวมาก  +  as  +  ตัวน้อย

ตัวอย่าง
-  There were approximately triple as many London as Paris.
-  There were exactly twofold as much condominium as townhouse.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Basics: Writing Task 2 > Conclusion

องค์ประกอบ Conclusion

Conclusion   =    Transition  +  Paraphrase of thesis statement  +  Your opinion  (ถ้าโจทย์ต้องการ)


เทคนิคการเขียน Conclusion

1.  คำขึ้นต้น (Transition)
      To sum up, To summarize, To conclude    
In summary, In conclusion, Thus
Finally, Consequently, Accordingly

2.  ก่อนเขียน conclusion  ให้อ่าน introduction อีกรอบ
     โดยให้ความสนใจกับ thesis statement และ topic sentence
     เพื่อจะได้รู้ main idea และ main sub-points

3.  ถอดความ thesis statement โดยไม่ใช้คำซ้ำ

4.  สรุป main points โดยไม่ใช้คำซ้ำ

5.  ไม่ควรพูดเรื่องใหม่

Credits: Enconcept

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เพิ่มคะแนน Writing Task 2 ด้วย Academic Writing

Higher Scores! The Power-Stick from Amiga
ใน Writing Task 2 เราจะต้องเขียนเรียงความ (essay) หนึ่งในสี่แบบ คือ
-   agree & disagree:         เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับความเห็น
-   pros & cons:                ข้อดีกับข้อเสียของสิ่งของหรือการกระทำ
-   causes & effects:          สาเหตุกับผลของการกระทำ
-   problems & solutions:   ปัญหากับทางแก้ไข

นอกจากเนื้อหาแล้ว รูปแบบของการเขียน
หรือ writing style ยังมีความสำคัญด้วย
รูปแบบการเขียนที่ควรใช้ใน Writing Task 2
คือ "Academic Writing"


Academic Writing คืออะไร
Academic Writing คือ แนวทางการเขียนแบบเป็นทางการ
อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำในการสอบ IELTS
ฉะนั้น ไม่ต้องเครียดกับมันมากนะครับ แค่ลองทำดู


Academic Writing เขียนยังไง

1.  ใช้คำศัพท์ที่มีความหมายตรงตัว ไม่วกวน ไม่ซ้ำซ้อน
     : (     return back, new innovations  (ซ้ำซ้อน)
     : (     It is essential for small children to learn turn-taking.       (small children คือ เด็กตัวเล็ก)
     : )     It is essential for young children to learn turn-taking.
             (ถ้าจะพูดถึงเด็กเล็ก / เด็กอายุน้อย แบบเด็กอนุบาล ต้องใช้คำว่า young children)

2.  ใช้คำศัพท์แนว academic
     เช่น   particularly, participate in, allow, solution, appropriate
          Perhaps, this would seem to be the appropriate solution.
          It is particularly essential for small children to  learn turn-taking.
          Students should be allowed to make their own decisions.

3.  ใช้ passive voice แทนสรรพนาม I, you, we
     : (     We should allow students to make their own decisions.
     : )     Students should be allowed to make their own decisions.

4.  ใช้ I, my ได้เมื่อพูดถึงความเห็นของเรา (personal opinion)
     : )     I don't think it is essential for kids to study P.E.

5.  ใช้โครงสร้าง   "It is + adj. + {whether หรือ that} + subject + verb"
     : )     It is controversial whether students should study P.E.

6.  ใช้ภาษาที่แสดงถึงความไม่แน่ใจ
     เช่น   Perhaps, On balance, would seem to + v.inf, may + v.inf
          This action is perhaps too radical for our country.
          On balance, this would seem to be the greatest event of the year.
          Poverty may be caused by illiteracy.

4 ไม่ใน Academic Writing
-  ไม่ ใช้ idiom
-  ไม่ ขึ้นต้นประโยคด้วย and, but
-  ไม่ ใช้รูปย่อของ verb ช่วย เช่น don't doesn't didn't
-  ไม่ ใช้ phrasal verb เช่น look after, find out, come across

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Basics: Writing Task 2 > Introduction

Introduction   =   Sentence 1  +  Sentence 2  +  Thesis Statement

Thesis statement
-  เป็นประโยคที่รวมใจความสำคัญของเรียงความ
-  มักจะเป็นประโยคสุดท้ายของ Introduction

เทคนิคการเขียน Introduction


เทคนิคที่ง่ายที่สุด คือ "Move from general to specific"

ตัวอย่าง
Over the past few decades, television has changed the way people receive information.It is probably true to say that contents on television should be screened to be suitable for kids. However, other people may disagree. Thus, in this essay, both sides of this issue will be discussed.

จะเห็นได้ว่า
ประโยคแรก พูดถึง โทรทัศน์ กับ คนทั่วไป (general)
ประโยคที่สอง พูดถึง เนื้อหาของโทรทัศน์ กับ เด็ก ซึ่งเป็นวงที่แคบลง เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (specific)
ประโยคสุดท้าย เป็น thesis statement บ่งบอกว่าในเรียงความนี้เราจะพูดถึงเหตุผลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ statement

Credits: Enconcept

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Basics: Writing Task 2 > Coherence

Coherence คือ ความสอดคล้องของเนื้อหาในเรียงความ
เราสามารถทำให้เนื้อหาสอดคล้องกันได้โดย

1. การเรียงลำดับข้อมูล (Arrangement)
    -  Time Order เรียงตามเวลา
    -  Spatial Order เรียงตามตำแหน่ง
    -  Order of Importance    เรียงตามความสำคัญ   

2.  การใช้คำเชื่อม (Transitions) เพื่อเชื่อมโยงความคิด

    -  Time Order
            first, earlier, before, since อันดับแรก, ก่อน
            while, when, meanwhile, whereas, by the time* ในขณะที่
            then, after, later, next, soon, afterward, from then on (จากนั้นมา) หลังจากนั้น
            finally, eventually, lastly, at last, lastly, in the end, last but not least     ท้ายที่สุด
            by the time* ใช้กับ present perfect
    -  Spatial Order
            to the left, to the right, in front of, next to, above, between
    -  Introducing additional ideas (พูดถึงประเด็นต่อไป)
            next, besides, in addition, also, another reason นอกจากนั้น
            the most important, moreover, furthermore ยิ่งไปกว่านั้น
            first of all, firstly, secondly, thirdly, last, finally ลำดับ 1, 2, 3

ตัวอย่าง

Time Order
-   Whereas / While she was talking to her friends, her mother arrived home.
-   First, the egg is stirred in the bowl. Afterward, it is mixed with the flour.

Spatial Order
-   Martin sits to the left of Marina and to the right of Marcus so he is between Marina and Marcus.

Introducing additional ideas
-   Women's rights are given more importance worldwide.
     Moreover, women have more voice in the society than in the past.
-   Education is important for many reasons. Firstly, it enhances the social status of the students.
    Secondly, it broadens the perspective of students.
    Finally, it builds the good connections among students.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Basics: Writing Task 2 > Body

เทคนิคการเขียน Body

ใช้คำเชื่อม (transitions) ระหว่างย่อหน้า

ใช้หลักการเขียนย่อหน้า

-  เขียนเรียงลำดับ idea เหมือนใน introduction


ตัวอย่าง
Introduction:  Children can learn English by (1) watching movies and (2) chatting with English-speaking friend.
Body 1: (1) By watching movies, children can learn accents and intonation.
Body 2: Furthermore, (2) by chatting with English-speaking friend, they can develop their speaking skills.

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Reading: Section 3

ใน Section 3 ของ part Reading
เราจะได้อ่านบทความในหัวข้อทั่วไป ความยาวประมาณ 900 คำ
และมีคำถามรวม 14 ข้อ ซึ่งเป็นคำถาม 3 แบบ

คำถาม 5 แบบที่ออกใน Section 3 บ่อยๆ คือ
-  Paragraph Headings
-  Pick from a List
-  Summary Completion
-  Summary Completion with a Box
-  Classification

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถามแต่ละแบบกันเลยครับ


PARAGRAPH HEADINGS
= เลือกหัวเรื่องให้กับย่อหน้า

-   อ่านหัวเรื่อง และ วง keyword
-   อ่านย่อหน้าแรก แล้วขีดเส้นใต้ประโยคที่เป็นใจความสำคัญ (main idea)
-   อ่าน list ของหัวเรื่อง และวง keyword 
-   เลือกหัวเรื่อง ที่มีความหมายคล้าย ใจความสำคัญ (main idea)
       *  เลือกหัวเรื่องแต่ละอันได้เพียง 1 ครั้ง


PICK FROM A LIST
=  เลือก 2-3 ตัวเลือก จาก 6 ตัวเลือก

-   อ่านคำถามโดยละเอียด ดูว่าต้องเลือกกี่ตัวเลือก และมีค่ากี่คะแนน
-   วง keyword ในคำถาม และตัวเลือก
-   หา keyword ของตัวเลือก ใน passage
-   ดูว่าตัวเลือกที่เลือก มีความหมายเหมือนกับ ประโยคใน passage       *  คำตอบอาจไม่เรียงตามลำดับใน passage


SUMMARY COMPLETION
= เติมคำหรือตัวเลขในบทสรุป

-    อ่านหัวเรื่องของบทสรุป  เพื่อดูว่าเกี่ยวกับอะไร
-    อ่าน ทั้งบทสรุป  เพื่อหาว่าบทสรุป อยู่ย่อหน้าไหนของ passage
-    ดู ช่องว่าง แล้วดูว่าต้องเติมข้อมูลชนิดไหน เช่น ชื่อ คำนาม หรือ adjective
-    วง keyword ที่อยู่รอบๆ ช่องว่าง
-    หา keyword ใน passage แล้วดูว่าต้องเติมคำใดในช่องว่าง
         * คำที่เอามาเติม อาจอยู่คนละย่อหน้า


SUMMARY COMPLETION WITH A BOX
= เติมคำหรือตัวเลขในบทสรุป  โดยใช้คำที่ให้มาในกล่อง

-   วิธีทำเหมือนกับ Summary Completion
-   แต่ต่างที่ต้องใช้คำที่ให้มาในกล่อง และต้องเขียนคำตอบเป็นตัวอักษร


CLASSIFICATION
= จำแนกชนิดของ statement ที่โจทย์ให้มา
      * ชนิด มักเป็นตัวเลือก A, B, C        statement  มักเป็นคำถามข้อ  1, 2, 3

-   วง keyword ใน statement ข้อ 1
-   วง "ชนิด" ใน passage ("ชนิด" จะเป็น ชื่อคน, วันเดือนปี หรือ คำนาม)
-   อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง "ชนิด" แต่ละอัน ใน passage
-   ดูว่าใจความของ "ชนิด" ไหน ตรงกับ ความหมายของ statement ข้อ 1
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ statement ข้ออื่น (2, 3, 4, ...)


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Reading: Section 2

ใน Section 2 ของ part Reading
เราจะได้อ่านบทความในหัวข้อทั่วไป ความยาวประมาณ 900 คำ
และมีคำถามรวม 13 ข้อ ซึ่งเป็นคำถาม 3 แบบ

คำถาม 5 แบบที่ออกใน Section 2 บ่อยๆ คือ
-  Matching
-  Finding Information in Paragraphs
-  Sentence Completion with a Box
-  Yes / No / Not Given
-  Multiple Choice

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถามแต่ละแบบกันเลยครับ


MATCHING
= จับคู่

-   อ่าน ตัวเลือกในกล่อง (เริ่มจาก A) เพราะมักจะเรียงตามลำดับใน passage
-   วง keyword ของตัวเลือก
-   หา keyword ของตัวเลือก ใน passage
-   เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง 

-   อ่าน list ของคำถาม แบบเร็วๆ เพื่อดูว่าข้อไหน ตรงกับประโยคที่เพิ่งอ่านใน passage
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ ตัวเลือกอันต่อไป (B, C, D, ...)

     *  ตัวเลือกอาจจะถูกจับคู่ได้มากกว่า 1 ครั้ง  เช่น ข้อ 1 ตอบ B แล้วข้อ 3 ตอบ B ได้อีก


FINDING INFORMATION IN PARAGRAPHS
= หาข้อมูลว่าอยู่ย่อหน้าไหน

-   วง keyword ในคำถาม
-   ดูว่าต้องหาข้อมูลประเภทไหน-   อ่านย่อหน้าแรก แล้วอ่าน list ของคำถามแบบเร็วๆ
-   วงคำในย่อหน้าที่ตรงกับ keyword ในคำถาม
-   เขียน ตัวอักษรของย่อหน้า (A, B, C, ...) ข้างๆคำถาม
-   ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นกับ คำถามข้อถัดไป

     *  แต่ละย่อหน้าอาจจะถูกจับคู่ได้มากกว่า 1 ครั้ง  เช่น ข้อ 1 ตอบ B แล้วข้อ 3 ตอบ B ได้อีก
 

SENTENCE COMPLETION WITH A BOX
= จับคู่ 2 ประโยคย่อย เพื่อสร้างประโยคที่มีความหมายคล้ายกับใน passage

-    อ่าน ส่วนแรกของประโยคที่ให้มา แล้ววง keyword
-    หาประโยคที่มี keyword ใน passage
-    เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
-    อ่าน list ของ ส่วนที่สองของประโยคในกล่อง
-    เลือกประโยคที่นำมาต่อแล้ว
      มีความหมายคล้ายกับใน passage และถูกหลัก grammar


YES / NO / NOT GIVEN
= ดูว่า ประโยคที่ให้มา ถูก หรือ ผิด หรือ ไม่ถูกกล่าวถึง

    Yes ประโยคที่ให้มา มีความหมายคล้ายกับ  ประโยคใน passage
(พูดสิ่งเดียวกัน แต่ใช้คำที่ต่างกัน)
    No ประโยคที่ให้มา มีความหมายตรงข้ามกับ  ประโยคใน passage
    Not Given     ประโยคที่ให้มา ไม่ถูกกล่าวถึง ใน passage

ความต่าง
True / False / Not Given         ทดสอบความเข้าใจ "ข้อมูล" ใน passage
Yes / No / Not Given             ทดสอบความเข้าใจ "ความคิดเห็นของผู้เขียน"

-    อ่านประโยคที่ให้มา
-    วง keyword ในประโยคที่ให้มา
-    หา keyword ใน passage
-    อ่าน passage จาก บนลงล่าง ไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมา
      (เพราะคำถามเรียงตามลำดับใน passage)
-    เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง
-    ตีความว่าความหมายตรงกับคำถาม หรือเปล่า


MULTIPLE CHOICE
 = คำถาม 4 ตัวเลือก มี 2 แบบ
    แบบที่ 1:   มี 4 ตัวเลือก
    แบบที่ 2:   ให้ประโยคส่วนแรกมา แล้วมี 4 ตัวเลือกที่เป็นประโยคส่วนที่สอง

-    วง keyword ในคำถาม
-    หาและวง keyword ใน passage เพื่อจะได้รู้ว่าต้องอ่านตรงไหน
-    วง keyword ในตัวเลือก
-    อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
-    ตีความว่าความหมายตรงกับตัวเลือกข้อไหน


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

Reading: Section 1

ใน Section 1 ของ part Reading
เราจะได้อ่านบทความในหัวข้อทั่วไป ความยาวประมาณ 900 คำ
และมีคำถามรวม 13 ข้อ ซึ่งเป็นคำถาม 3 แบบ

คำถาม 6 แบบที่ออกใน Section 1 บ่อยๆ คือ
-  Sentence Completion
-  Short Answer Question
-  Note / Table / Flow Chart Completion
-  Labeling a Diagram
-  True / False / Not Given
-  Global Multiple Choice

เราจะได้รู้จักเทคนิคในการรับมือกับคำถามแต่ละแบบกันเลยครับ

SENTENCE COMPLETION
= เติม คำหรือตัวเลข ในประโยค

-    ดูที่ ช่องว่าง* แล้วเดาว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลชนิดไหน เช่น noun, verb, adjective หรือ ตัวเลข
       -   adjective มัก นำหน้า noun หรือ ตามหลัง verb to be เช่น is, am, are, was, were
            เช่น   good analysis, This analysis is good.
-    การเติมคำต้องถูกตามหลัก grammar 

*   ช่องว่างแต่ละช่อง จะบอกได้ 3 อย่าง
     (1) ชนิดคำ (noun, verb, adjective)     (2) ชนิดข้อมูล        (3) เอกพจน์ หรือ พหูพจน์

     Ex:   The _______ in London has attracted the attention of tourists around the world.
     (1)  ชนิดคำ: noun     (2)  ชนิดข้อมูล: สถานที่ท่องเที่ยว (ดูจาก tourists)    (3) เอกพจน์ (ดูจาก has)


SHORT ANSWER QUESTION
=  เติมคำตอบแบบสั้น

-   เริ่มจากคำถามข้อแรก
-   วงกลม Wh- word ในคำถาม เช่น what, where, when, why, who, whom, how
     จะช่วยให้รู้สิ่งที่ถาม
         Where?   สถานที่      Which?   สิ่งของ       When?  เวลา        What?   สิ่งของ
         Why?      สาเหตุ       Who?     คน               How?    วิธี
-   วงกลม keyword ในคำถาม
-   กลับไปอ่านใน passage ว่าเจอคำที่คล้ายๆ keyword หรือเปล่า
-   ดูว่าคำถาม มันถามข้อมูลชนิดไหน แล้วดูว่าต้องเติมอะไร


NOTE / TABLE / FLOWCHART COMPLETION
= เติมคำใน note / table / flowchart

-    อ่านทั้ง note / table / flow chart ก่อน หนึ่งรอบ ให้ทุกคำผ่านตา
-    ดูที่ หัวข้อเรื่อง (heading) และที่คำที่ให้มา เพื่อจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
-    ถ้าเป็น flowchart ทำความเข้าใจว่า process มันดำเนินไปยังไง
-    วง keyword ที่อยู่ใกล้ๆ ช่องว่าง แล้วอ่าน passage หาคำที่ีมีความหมายเหมือน keyword
      เพื่อช่วยให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้น
-    ดูที่ ช่องว่าง แล้วเดาว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลชนิดไหน เช่น noun, verb, adjective หรือ ตัวเลข


LABELING A DIAGRAM
= เติมชื่อสถานที่ในแผนที่ / แผนผัง

-   อ่านทั้ง diagram ก่อน เพื่อรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร
-   อ่านคำที่ให้มาใน diagram
-   ดูที่ ช่องว่าง แล้วเดาว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลชนิดไหน เช่น ชื่อสถานที่ หรือ ขั้นตอน
-   ตอนอ่าน สังเกตคำที่บอกตำแหน่ง (ช่วยให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้น) เช่น
         in the middle, on the corner, next to, above/below, straight ahead, leads to


TRUE / FALSE / NOT GIVEN
= ดูว่า ประโยคที่ให้มา ถูก หรือ ผิด หรือ ไม่ถูกกล่าวถึง

    True ประโยคที่ให้มา มีความหมายคล้ายกับ  ประโยคใน passage
(พูดสิ่งเดียวกัน แต่ใช้คำที่ต่างกัน)
    False ประโยคที่ให้มา มีความหมายตรงข้ามกับ  ประโยคใน passage
    Not Given     ประโยคที่ให้มา ไม่ถูกกล่าวถึง ใน passage

-    อ่านประโยคที่ให้มา
-    วง keyword ในประโยคที่ให้มา
-    หา keyword ใน passage
-    อ่าน passage จาก บนลงล่าง ไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมา
      (เพราะคำถามเรียงตามลำดับใน passage)
-    เมื่อเจอ keyword ให้อ่าน 2 ประโยคหน้า + หลัง
-    ตีความว่าความหมายตรงกับคำถาม หรือเปล่า


GLOBAL MULTIPLE CHOICE
 = คำถามเกี่ยวกับ หัวข้อ (topic), ใจความสำคัญ (main idea), จุดประสงค์ (objectives) ของ passage

-    วง keyword ในคำถาม และตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ
-    อ่าน ประโยคที่เป็นใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าของ passage
      (มักเป็นประโยคแรก หรือประโยคสุดท้าย)
-    ตัดตัวเลือกที่ผิดแน่ๆออก แล้วดูว่าตัวเลือกไหนน่าจะถูก


ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน
แล้วเพื่อนๆ มีเทคนิคในการรับมือคำถามพวกนี้ยังไงบ้างครับ

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

เทคนิคไม่ลับเตรียมสอบ IELTS Speaking

เพื่อนๆ คงจะเคยสงสัยกันว่า
จะทำยังไงให้ได้ IELTS Speaking band สูงๆ

วันนี้ผมมีเคล็ดไม่ลับในการสอบ Speaking มาฝากครับ

Smiley

ก่อนสอบ Speaking


1. ยิ้ม : )  +  มั่นใจเข้าไว้ **

2. friendly ทำให้ examiner ประทับใจตั้งแต่แรกพบ **

3. สบายๆ คิดซะว่าเข้าไปนั่งเม้ามอยกับเพื่อน

4. เริ่มต้นด้วยการทักทายที่เป็นมิตร

    เรา:           Good morning. It's nice to meet you. How are you?
    Examiner:   Good morning. My name is _____. Can you tell me you full name please?
    เรา:           My name is '<ชื่อจริง>' but please call me '<ชื่อเล่น>'
    Examiner:   Thank you. Can I see your identification, please?
    เรา:           ยื่นบัตรประชาชน หรือ passport ให้ examiner ตรวจ
                      Now, I'd like to ask you some questions about yourself.

ตอนสอบ Speaking


1. ถ้ากำลังคิดอยู่ อย่าเงียบไปดื้อๆ
    ให้พูดว่า urr, umm, the thing is, well, Let me see

2. ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมด
     ถ้าคิดไม่ออก ก็แต่งเรื่องขึ้นมาเลย

     เพราะ Examiner ไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงไม่จริง
     การสอบ Speaking เป็นเพียงการทดสอบทักษะในการพูด

หวังว่า เคล็ดไม่ลับในการสอบ Speaking ที่ผมนำมาฝาก จะช่วยเพื่อนๆได้บ้างนะครับ

แล้วเพื่อนๆ มีเคล็ดไม่ลับในการสอบ Speaking ที่อยากจะแชร์ หรือเปล่าครับ : )

Credits:   IELTS Institute

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

คำเชื่อมประโยค (Connectives) Part 2

English learning magazine in Germany
เรามาต่อกันเลยนะครับ : )  การใช้คำเชื่อมประโยคที่มีความขัดแย้ง และเป็นเหตุเป็นผลกัน
มีอยู่อีก 4 กลุ่มด้วยกันครับ

3.    อย่างไรก็ตาม (ขัดแย้ง)


Still,

But,
....... S + V ....... Yet, ....... S + V .......

However,

Nevertheless,

Nonetheless,

       He is smart. However, no one like him.
       เขาฉลาด แต่ ไม่มีใครชอบเขา


4.    เพราะว่า


because

since
....... S + V ....... for ....... S + V .......
ผล as เหตุ

seeing that

now that

       She gets the highest score in the class because she works very hard.
       เธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน เพราะ เธอตั้งใจเรียนมาก


5.    เพราะ / เนื่องจาก


due to

owing to
....... S + V ....... thanks to ....... N / วลี .......
ผล as a result of เหตุ

on account of

because of
       ใช้ได้ 2 แบบ อาจจะนำคำเชื่อมมาอยู่ระหว่างประโยค หรือ อยู่หน้าประโยค

       She gets the highest score in the class due to hardworking.
       เธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน เพราะ ความขยัน

       Due to hardworking, she gets the highest score in the class.
       เพราะ ความขยัน เธอจึงได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน


6.    ดังนั้น


So,

Thus,
....... S + V ....... Hence, ....... N / วลี .......
เหตุ Therefore, ผล

Thereby,

Consequently,

       She worked hard. Consequently, she could get the first place.
       เธอตั้งใจเรียน ดังนั้น เธอจึงได้ที่หนึ่ง


Credits:  Kru Somsri English School

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page

คำเชื่อมประโยค (Connectives)

English learning magazine in Germany

คำเชื่อมประโยคมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน
แต่เราควรจะเริ่มจากคำเชื่อมที่พบเห็นได้ทั่วๆไป
"และ", "หรือ", "กว่า", "เช่น", ....


1.    ..............    and     ..............
                          or

       หน้าและหลัง and / or จะเป็นคำชนิดเดียวกัน
       เช่น      N  N  N  and  N      ->    The stationery are things such as pen, pencil, ruler and paper.
                  adj adj adj and adj    ->    He is dark, tall, rich and handsome.


2.    ..............    than     ..............

       ใช้เปรียบเทียบสองสิ่ง
       เช่น     Kids these days are more competitive than those in the past.
                  เปรียบเทียบ kids these days กับ those in the past


3.    ยิ่งไปกว่านั้น   (เสริมความ)


Besides,

Moreover,
....... S + V ....... Furthermore, ....... S + V .......
+ In addition, +
- Additionally, -

       He is so generous. Moreover, he always help other people.
       เขาเป็นคนใจกว้าง ยิ่งไปกว่านั้น เขายังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

       * ถ้าข้างหน้าเป็นความหมายบวก ข้างหลังก็เป็นความหมายบวก


4.   ยกตัวอย่าง / เช่น   (ขยายความ)

       For example,
       For instance,     ....... S + V .......
       To illustrate,

       He has met many famous people. For example, he interviewed Obama last week.

       such as              ...... N / วลี ......
       namely

       There are various mode of transport namely bus, car, ship, train and plane.


Credits:  Kru Somsri English School

ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ถ้าทำแล้ว คะแนนต้องมีการพัฒนาแน่นอน : )
ถ้าใช้ได้ผล อย่าลืมมา Like และแชร์กันได้เลยนะครับ

Back to main page